Elbilen får ett operativsystem

Elbilar blir populärare och populärare. Det får också hela tiden bättre funktioner, säkerhet och körtid på en laddning vilket gör dessa bilar mer och mer effektiva och ger ett bredare användningsområde. Nu har också ett enda operativsystem som klar allt som driver dessa elbilar skapats av Siemens, vilket ska kunna förkorta tiden det tar och utveckla nya fordon. Övriga saker som kan läggas tillsidan av fördelar detta system skapar, är att det i ett senare skede finns utrymme för enkla uppgraderingar samt att tilläggsfunktioner blir enklare att lägga till på elbilar.

Tekniken är ny, och testas nu för fullt för att detta ska kunna bli en grundpelare i det som styr alla elbilar. Idag är det många olika system och kretsar som styr en elbil, och kan sammanfattas till runt omkring 70-talet olika kontrollenheter. Med det nya operativsystemet från Siemens så kommer denna värld av olika enheter att ersättas med ett enda operativsystem som klarar alla de styrfunktioner som behövs i en elbil.

På samma gång utvecklas ett kinesiskt operativsystem till elbilar

Ett kinesiskt företag vid namn Leshi är idag i full gång med att utveckla en elbil som ska drivas av operativsystemet LeOS. Utvecklarna av denna elbil satsar på att detta ska bli en konkurrent på marknaden av elbilar som kommer att bli bättre en Tesla vilket idag är en erkänt bra elbil.

Vem som kommer att ta marknadsandelar när dessa tester är klara, och facit ligger på bordet är det omöjligt att sia om, men visst är det bra att det kommer fullständiga system som kan klara alla funktioner i en elbil och att vi i framtiden kommer att slippa 70-talet fristående kontrollenheter som kan gå sönder. Naturligtvis kan ju denna funktion och system också gå sönder, och då kanske det istället blir dyrare att laga, men som vi alla vet så letar människan hela tiden efter teknikens gränser och i och med det så är det ett naturligt steg i utvecklingen.

Comments are closed