Säkerhet på motorcykel

Det är ofta många människor som tror att säkerheten på en motorcykel är väldigt låg. Att föraren sitter fri verkar vara farligare än om man sitter i en bil, skyddad av bilens sidor och tak. Säkerheten på motorcyklar är dock säkrare än vad man kan tro.

Det råder ingen tvekan om att motorcyklar inte är lika säkra som bilar. Enligt Folksam visar statistiken att dödsrisken är ungefär tre gånger högre på en motorcykel än i en bil. Om man även väger in körsträckan är dödsrisken ännu större. Personbilar har vanligtvis en körsträcka på 1300 mil medan de flesta motorcyklar har en körsträcka på 255 mil. Detta medför att dödsrisken är 40 gånger större med en motorcykel jämfört med en bil.

Statistiken gör att man kan tro att det är farligt att köra motorcykel. Enligt Trafikverket är det dock endast 3 av 10 omkomna förare som har kört inom en tillåten hastighetsgräns. Detta betyder att det är hela 7 av 10 omkomna som har kört i otillåten hastighet. Detta visar att självaste dödsrisken med motorcykel egentligen inte är stor utan det är föraren som gör att dödsrisken ökar när man kör i otillåten hastighet.

Trafikverket rapporterar dock att man har satt upp en plan över hur man ska öka säkerheten med motorcykel. I många motorcyklar har låsningsfria bromsar införts i flera modeller. Enligt statisk från USA, minskar det risken för dödsolyckor med 30 %. Dessutom försöker man även få fler förare att följa hastighetsgränserna för säkerhetens skull. Detta ger bättre chans för andra trafikanter att upptäcka motorcykelföraren och minskar då chansen för en olycka.

 

Comments are closed