Vad säger regeringen om miljön, energi och klimatet

Sverige och klimatfrågorna

Under åren som Sverige har arbetat med klimatfrågorna så har det allt mer dragit åt EU och att jobba med frågan på internationell nivå. Man arbetar bland annat med forskare i FN:s klimatpanel och drar sina slutsatser därefter. Sverige har satt upp mål för klimatfrågorna och satt ett datum till år 2020. Detta är målen.

50 % av energin ska vara förnybar
Man ska ha reducerat växthusgaserna med 40 % (jämfört med 1990)
Vår energieffektivitet ska ha ökat med 20 % fram till år 2020

Energipolitiken i Sverige

Vi har en tydlig inriktning på vår energipolitik i Sverige och den består av tre stycken huvudfrågor. Det är tre mål som vi arbetar efter.

Vi ska göra en omställning till hållbar energi
Konsumenter ska kunna ta till sig information och på ett enkelt sätt förstå hur det fungerar
Sverige ska vara ett ledande land inom förnybar energi och visa vägen för andra

Miljön, el och motorcyklar

Det som Sverige arbetar med kommer vara bra för den växande marknaden som existerar med elmotorcyklar. Även för andra eldrivna fordon kommer att ha nytta med arbetet. Troligtvis så kommer flera att utnyttja den teknik som finns, men inte före målet 2020 blir det en verklighet för alla. Alla mål är i enlighet med vad företagen försöker att uppnå med eldriva fordon. Genom att äga en elmotorcykel så bidrar man till att arbeta för förnybar energi. Köper man från första början miljövänlig el så laddar man batterierna med det. Energin i motorcykeln blir förnybar, växthusgaserna minskas och det tär mindre på miljön.

Comments are closed